Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τελευταία Νέα

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
01/01/2018

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε την Παρασκευή 29/12/2017 την απόφαση Πρώτης (1ης) τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν, ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 18.01.2018.

περισσότερα
Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
17/12/2017

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 13/12/2017 την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

περισσότερα
Έγκριση του Πρακτικού 14/02.11.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
17/12/2017

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 13/12/2017 την  έγκριση του Πρακτικού 14/02.11.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

περισσότερα
Ένατη (9η) Τροποποίηση της Πρόκλησης της Δράσης ''Αναβάθμιση ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
15/12/2017

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α.Χαρίτσης υπέγραψε στις 15-12-2017 την ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (A' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Ενημερωτικές εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την παρουσίαση της Δράσης ''Επιχειρούμε Έξω'' του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
11/12/2017

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η KEΠΑ-ΑΝΕΜ Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει, σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερωτικές εκδηλώσεις παρουσίασης της Δράσης ''Επιχειρούμε Έξω'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Διεξαγωγή του 2ου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation''
11/12/2017

Στις 28 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε το 2ο θεματικό εργαστήριο του έργου Design4Innovation, στις εγκαταστάσεις του Hellenic Design Centre, στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο Design4Innovation, τους στόχους και τις δράσεις που υλοποιεί, καθώς και για τον σκοπό των ασκήσεων που ακολούθησαν σε συνδυασμό με τη θεματική του εργαστηρίου.

περισσότερα
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για λήψη υπηρεσιών από το ΟΚ! Τhess
08/12/2017

Το OK! Thess προσκαλεί  άτομα ή ομάδες με καινοτόμες ιδέες, ανεξάρτητα του βαθμού ωρίμανσης, που θα ήθελαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της προ-θερμοκοιτίδας του OK!Thess ώστε να στήσουν μια επιχείρηση (startup) ή να ενισχύσουν μια startup που έχουν ήδη στήσει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

περισσότερα
Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 3ης περιόδου υποβολών της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων»  (B' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
07/12/2017
Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι στις 13.12.2017 λήγει η 3η και τελευταία περίοδος υποβολών για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) της Ειδικής Γραμματείας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η δράση χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση και  οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.
 
περισσότερα
Αύξηση Προϋπολογισμού & 5η Tροποποίηση του Οδηγού Πρόσκλησης της Δράσης ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
06/12/2017

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε την Τετάρτη 6/12/2017 την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης και την 5η τροποποίηση του Οδηγού της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Α’ κύκλου της Δράσης ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα
Τροποποίηση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
04/12/2017

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε τη Δευτέρα 4-12-2017 την απόφαση  πρώτης (1ης) τροποποίησης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

περισσότερα
Προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
01/12/2017

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνια υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 13:00.

περισσότερα
Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στην 3η συνάντηση εταίρων του έργου Design4Innovation, Santiago de Compostela
30/11/2017

Στελέχη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ συμμετείχαν στην 3η συνάντηση των εταίρων του έργου Design4Innovation, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 8 Νοεμβρίου, στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, της Ισπανίας.

περισσότερα