Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πνευματικά Δικαιώματα - Όροι Χρήσης - Ομάδα έργου

Πνευματικά Δικαιώματα

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.e-kepa.gr  έχει υποχρέωση να τηρεί το νομικό πλαίσιο και του κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου καθώς και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη κακόβουλη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τους χρήστες προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και δεν μεταβιβάζονται/κοινοποιούνται σε τρίτους πλην των περιπτώσεων που η κοινοποίηση επιβάλλεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπο υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω του διαδικτυακού της τόπου δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη συνεχή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητά τους.

Ομάδα Έργου-Πληροφορίες

  • Ιωάννης Τσιτσόπουλος
  • Aντώνης Μπρουσκάκης
  • Κατερίνα Στεφανίδου
  • Νεοκλής Στάμκος
  • Αλέξιος Φουρλής

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον ιστοχώρο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο (τηλ. 2310-480.000/εσ. τηλ.134/e-mail: tsitsopoulosi@e-kepa.gr). Για την Αγγλική έκδοση την επιχειρησιακή επιμέλεια έχουν οι κ.κ. Νεοκλής Στάμκος (τηλ. 2310-480.000/εσ.144/e-maιl: stamkosn@e-kepa.gr) και Δημήτριος Καμπούκος (τηλ. 2310-480.000/εσ.189/ e-mail:kaboukosd@e-kepa.gr)

 

 

 

 

επιστροφή