Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Η ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

O Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

Το ΚΕΠΑ, δημιουργήθηκε το 1991 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος(ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος(ΣΕΒΕ), με σκοπό τη διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) στη διαχείριση και το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων πανελλαδικής κυρίως εμβέλειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του το ΚΕΠΑ το Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία γραφείου στις Βρυξέλλες.

Η ΑΝΕΜ δημιουργήθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το ΚΕΠΑ και τα τοπικά Επιμελητήρια της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και την Ένωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ). Η δημιουργία της ΑΝΕΜ, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) των προγραμμάτων στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ στον οποίο να συμμετέχουν τα Επιμελητήρια καθώς και αναπτυξιακοί και επιχειρηματικοί φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΑΝΕΜ εξυπηρετείται από τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΠΑ, το οποίο παράλληλα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη και εφαρμογή της διαχείρισης των προγραμμάτων της ΑΝΕΜ.

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι η διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Θεσσαλονίκη. Οι διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες της, καθώς και οι υποδομές της, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το ΚΕΠΑ που έχει την ευθύνη εφαρμογής και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Για τις ανάγκες πληροφόρησης και δημοσιότητας των προγραμμάτων συνεργάτες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έδρες των Επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε. (ΑΝΚΟ) όπου στις εγκαταστάσεις της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατηρεί παράρτημα.

Ήδη, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, διαχειρίσθηκε ως αρμόδιος ΕΦΔ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έργα και δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκ. ευρώ.

Στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει ως βασικός εταίρος και με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεοδονίας, στο κοινοπρακτικό σχήμα του αρμόδιο ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) , ΕΦΕΠΑΕ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της, η καταξίωσή της όπως και των εταίρων της στον επιχειρηματικό κόσμο της  χώρας του οποίου είναι δημιούργημα, η συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους Αναπτυξιακούς Φορείς της χώρας, η αξιοπιστία, και η έμπρακτη στήριξή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των εταίρων της στις επιχειρήσεις, καθιστά την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως Σημείο Αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.

επιστροφή