Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ όπως και του ΚΕΠΑ για την εκτέλεση του διαχειριστικού της έργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της.

Το δυναμικό αυτό απαρτίζεται από στελέχη υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης και κατάρτισης τα οποία μέσα από συνεχή εκπαίδευση διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και την απαιτούμενη επιστημονική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση (projectmanagement) και έλεγχο έργων και προγραμμάτων με τη χρήση σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής και αξιολόγησης καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών παρακολούθησης που υποστηρίζουν τα έργα και τα προγράμματα που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Παράλληλα η εταιρεία τηρεί μητρώο με συνεργαζόμενους εξωτερικούς συνεργάτες, για εξειδικευμένα θέματα ενω κατά διαστήματα δέχεται φοιτητές και σπουδαστές για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, συνεργάτες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε θέματα δημοσιότητας και προβολής των προγραμμάτων και δράσεων που διαχειρίζεται ο Φορέας βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έδρες των Επιμελητήριων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ) όπου στις εγκαταστάσεις της η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατηρεί παράρτημά της.

 


 

επιστροφή