Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Υποδομές ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Για τις ανάγκες λειτουργίας της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εξυπηρετείται από τις υποδομές του ΚΕΠΑ. Τα γραφεία της στεγάζονται στη Θεσσαλονίκη (απο τις 1/3/2012 στεγάζεται στα νέα γραφεία της εταιρείας,  στον Οικισμό ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης), σε χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ. Παράλληλα η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διαθέτει παράρτημα στην Κοζάνη εντός των γραφείων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ), ενώ το ΚΕΠΑ διατηρεί γραφείο στις Βρυξέλλες μέσω του οποίου δύναται να αξιοποιεί ευκαιρίες της Ε.Ε. και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Οι χώροι εργασίας  χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης και δημιουργούν ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ολες οι θέσεις εργασίας είναι άρτια εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εργαλεία γραφείου.

Αντίστοιχα, η μηχανογραφική υποδομή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διαθέτει ένα πλήρες και σύγχρονο δίκτυο Η/Υ με αναλογία 1 Η/Υ ανά εργαζόμενο το οποίο ανανεώνεται τακτικά προκειμένου να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του Φορέα. Για το σκοπό αυτό ο Φορέας διαθέτει τμήμα μηχανογράφησης στο οποίο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (workshop). Tο προσωπικό της μηχανογράφησης διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα μηχανογραφικής υποστήριξης καθώς επίσης και τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, συγγραφή και πιστοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές καινοτομίες υλοποίησής τους.

Τυπικές περιπτώσεις των εν λόγω εφαρμογών είναι:

  • Ανάπτυξη και Διαχείριση Μηχανογραφικών Συστημάτων Αξιολόγησης (ΜΣΑ)των προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
  • Ανάπτυξη και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ελέγχου και Παρακολούθησης (ΠΣΕΠ)έργων που έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση στο πλαίσιο κάποιου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Παράλληλα ο φορέας διατηρεί την δική του ιστοσελίδα www.e-kepa.gr. Σημειώνεται ότι οι διαδικτυακές δυνατότητες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ της επιτρέπουν τη σύνδεσή της με τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και τις Αναθέτουσες Αρχές αλλά και με άλλους επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς φορείς, με τους οποίους ο Φορέας δύναται να πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις.

επιστροφή