Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Γενικά

Βασικό πυλώνα επιτυχίας στην εκτέλεση του διαχειριστικού έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αποτελεί η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης, κατ’ απαίτηση των κανονισμών που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. (Αρθρο 69 ΕΚ 1083/2006, ΕΚ 1828/2006)

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, σε συνεργασία με τους εταιρους της, με τα Επιμελητήρια και τους Αναπτυξιακούς Φορείς (ΑΝΚΟ) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί ένα σύνολο δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης που έχει στόχο :

α) την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η Ε.Ε. μέσω των εκάστοτε ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις επιχειρήσεις της χώρας, αλλά και απευθείας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς φορείς, καθώς επίσης

β) την προβολή του έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των εταίρων της ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ ως φορέων διαχείρισης προγραμμάτων υψηλού κύρους και αξιοπιστίας που παρέχονυ τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και ποιότητα.

Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και των εταίρων της, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ είναι ο κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος (2310-480.000/εσ.134, e-mail:tsitsopoulosi@e-kepa.gr).

Για να δείτε το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης που υλοποιεί η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και οι εταίροι της, πατήστε εδώ

 

επιστροφή