Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Διοίκηση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν τέσσερα μέλη από το ΚΕΠΑ και τρία μέλη από την ΑΝΕΜ.   

Της Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ο οποίος εκλέγεται κάθε δύο χρόνια όπως και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή και προϊσταται των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διαχείρισης των Προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

          Σύνθεση Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

  • Nικόλαος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος ΚΕΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΒΒΕ, Πρόεδρος 
  • Νικόλαος Ουσουτζόγλου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας, Αντιπρόεδρος
  • Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Μέλος
  • Γεδεών Βούλης, Γενικός Γραμματέας ΣΕΒΕ, Μέλος
  • Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ, Μέλος
  • Σάββας Σαπαλίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας, Μέλος
  • Νικόλαος Ράμμος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών, Μέλος

 

επιστροφή