Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aπολογισμοί Έργου Δημοσιότητας & Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ

 

...pdf...Aπολογισμός ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Β' εξαμήνου 2015 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ II του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

..pdf..Aπολογισμός ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Α' εξαμήνου 2015 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Απολογισμός ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Β' εξαμήνου 2014 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ II του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

..pdf..Απολογισμός ενεργειών Δημοσιόττηας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Α' εξαμήνου 2014 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Απολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Β' εξαμήνου 2013 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Aπολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Α' εξαμήνου 2013 στομ πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Aπολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για το διάστημα Ιούνιος 2010-Οκτώβριος 2012

 

Aπολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Α' εξαμήνου 2012 στομ πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Απολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Β' εξαμήνου 2011 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Aπολογισμός Ενεργειών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Α' εξάμηνου 2011 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Απολογισμός Ενεργειών  Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ έτους 2010 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

επιστροφή