Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Σκοπός και στόχοι ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι η εφαρμογή και διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη λειτουργία της ως Ενδιάμεσος Φορέας Εφαρμογής και Διαχείρισης  προγραμμάτων, συμμετέχοντας παράλληλα σε κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα που δημιουργούνται για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Παράλληλα, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, έχει θέσει βασικούς στόχους:

  • την  υποβοήθηση εκσυγχρονισμού των  επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η αξιοποίηση της υποδομής αυτών,
  • την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δράσης για επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων,
  • την  στήριξη κάθε πρωτοβουλίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη και
  • την ανάδειξή της σε βασικό κέντρο ενημέρωσης των επιχειρήσεων για ευκαιρίες χρηματοδότησης, μέσω της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
επιστροφή