Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

•έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

•βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και

•χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ( νέα, προγράμματα, θεσμικό & κανονονιστικό πλαίσιο, διαχείρηση, διάρθρωση, διαγωνισμούς, κ.λ.π.) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πατώντας εδώ.

Eπίσης βασικά θεσμικά και κανονιστικά κείμενα του νέου ΕΣΠΑ μπορείτε να λάβετε και από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΦΕΠΑΕ πατώντας εδώ.

 

επιστροφή