Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Στην εκπόνηση μελετών και ερευνών

  • ‘Εκπόνηση Στρατηγικού Σχέδιου Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης’’ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
  • ‘‘Το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας”σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
  • ‘‘Μελέτη Διάρθρωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας’’
  • ‘Μελέτη για το θεσμικό πλαίσιο των Ενδιάμεσων Φορέων  Διαχείρισης ενόψει της υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006
  • ‘‘Τεχνικός Σχεδιασμός για εφαρμογή του Μέτρου 2.1.1(Αύξηση ανταγωνιστικότητας Μ.Μ.Ε.)’’ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 1994-2000, προς μεμονωμένες επιχειρήσεις, αναφορικά με:

α) πραγματοποίηση Τεχνοδιάγνωσης

β) προμήθεια εξοπλισμού που σε όλες τις περιπτώσεις συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητάς της

γ) με υπηρεσίες ειδικού χαρακτήρα προς ομάδες επιχειρήσεων (κλάδων, υποκλάδων, συλλογικών φορέων).

  • ‘‘Έρευνα για τις εταιρίες που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου’’.
επιστροφή