Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι

8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι
8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι
8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι
8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι
8-11/5/2017, Aθήνα-Θεσσαλονίκη, Συναντήσεις και Θεματικά Εργαστήρια για το έργο D4Ι
επιστροφή