Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «SME Pipeline» του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ''Ελλάδα-Βουλγαρία'' 2007-2013 03/06/2011

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου του «SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds» στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013 προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για το έργο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 4/7/2011 ώρα 12.00.

Τα αναλυτικά τεύχη προκήρυξης καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό διατείθενται από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Μ. Αντύπα 41, 57001, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 480000, fax. 2310 480003, κα Κατερίνα Στεφανίδου, E-mail: info@e-kepa.gr  9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds» παρακαλούμε πατήστε εδώ

επιστροφή