Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου ''MICROSTARS'' του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». 24/08/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου ''MICROSTARS'' του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

To Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (KEΠΑ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανωτέρω δράση εντάσσεται στο έργο «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής - Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο «MicroStars» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», Στόχος 1.2 «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαΪκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και της ΠΓΔΜ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, ημέρα Δευτέρα 24/08/2015 έως και την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

..PDF...Πρόσκληση

επιστροφή