Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απολογισμός της εκδήλωσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ «Θέματα υλοποίησης έργων και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020» το Σάββατο 23 Μαϊου 2015 στο πλαίσιο του Μoney Show 25/05/2015

Απολογισμός της εκδήλωσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ «Θέματα υλοποίησης έργων και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020» το Σάββατο 23 Μαϊου 2015 στο πλαίσιο του Μoney Show

Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και οι προτάσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ), για τις διαδικασίες των υπό προκήρυξη προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα συζήτησης στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο Ξενοδοχείο "ΗΑΥΑΤΤ REGENCY'', στο πλαίσιο του Μοney Show 2015, με τίτλο : «Θέματα υλοποίησης έργων και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Η εκπρόσωπος της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ κα. Αγγελική Φέτση, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του νέου ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 αναφέροντας τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, το στρατηγικό του στόχο, τους άξονες προτεραιότητας και τις βασικές κατευθύνσεις και στόχευση των νέων προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν στην περίοδο εφαρμογής του.

Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΣΕΠ, κ. Aλέξανδρος Μπουζούδης στην εισήγησή  του παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΣΕΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς και την ανάγκη για επανεξέταση της επιχορήγησης όσον αφορά στις αμοιβές της συμβουλευτικών υπηρεσιών  για την παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας του ΣΥΣΕΠ σε επιχειρήσεις ως προς την ποιότητα των παρεχομένων σε αυτές υπηρεσιών από τα μέλη του ΣΥΣΕΠ.

Ακολούθως, το στέλεχος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Αναστασία Χατζηγιάννη, περιέγραψε το πλαίσιο αδειοδότησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και κυρίως τον τρόπο εφαρμογής της 12684/92/2014 ΚΥΑ με την οποία απλοποιείται η διαδικασία για 103 οικονομικές δραστηριότητες (περί τους 900 ΚΑΔ) όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα της.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Θανάσης Κακούδης, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων και καλών πρακτικών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διαχείρισης ενός προγράμματος (προκήρυξη-δημοσιότητα-υποβολή-αξιολόγηση-παρακολούθηση-επικοινωνία με τις επιχειρήσεις-πληροφοριακά συστήματα) προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο η   απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων, όσο και η επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, οι εισηγητές απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Το Συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ.Σπύρος Σκοτίδας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αλλά και γενικότερα ο ΕΦΕΠΑΕ θα συνεχίσουν να είναι αρωγοί στις προσπάθειες της Πολιτείας για τη βελτίωση των προγραμμάτων επ’ ωφελεία του Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες, όπως η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κα Γερακίνα Μπισμπινά ενώ παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ & του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου.

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 

...zip.... Εισηγήσεις

 

Πρόσκληση

 

..photo... Φωτογραφικό υλικό

 

...youtube... Video εκδήλωσης

 

 

επιστροφή