Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων'' 04/04/2015

Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''

Ακρως ενδιαφέρουσα ήταν η  εκδήλωση δικτύωσης που διοργάνωσε το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Επιχειρηματικότα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και δικτύωση με αντικείμενο την κομποστοποίηση – ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων, τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αποτελέσει μία «γέφυρα σύζευξης» των νέων πτυχιούχων και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη και οι δύο πλευρές, προάγοντας επίσης ένα νέο μοντέλο αποτελεσματικότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων , ωφελούμενοι του έργου ''TRIGGER'', σημαντικός αριθμός Δημάρχων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένοι εκπρόσωποι του έργου από τη Βουλγαρία και εκπρόσωπο φορέων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γ.Δ. του ΚΕΠΑ κ. Σπύρος Σκοτίδας.

 

Παρουσιάσεις/Εισηγήσεις (αρχεία σε μορφή pdf)

 

 Δελτίο τύπου απολογισμού εκδήλωσης

 

 Πρόγραμμα

 

 Πρόσκληση

 

 Δελτίο τύπου πρόσκλησης στην εκδήλωση

 

 

Φωτογραφικό υλικό

 

...... Video (αποσπάσματα της εκδήλωσης)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''
Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''
Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''
Aπολογισμός εκδήλωσης ΚΕΠΑ στις 2 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδρίων) με θέμα ''Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων''
επιστροφή