Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Υλοποίηση έργων κατάρτισης μέσω εκπαίδευσης επιχειρηματικών φορέων, συμβούλων, ανέργων απο στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ

       Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα ορθού τρόπου υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων, χρήση πληροφοριακών συστημάτων(τεχνικές συμβουλές υποβολής προτάσεων,αιτημάτων ελέγχου και τροποποιήσεων) οι οποίες απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό τραπεζών , εταιρειών συμβούλων, στελεχών επιχειρήσεων και οι οποίες αναλυτικά είναι οι εξής :

  1. Επεξεργασία Στοιχείων Επιχειρήσεων Δικαιούχων Οικονομικής Ενίσχυσης.
  2. Οδηγος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΤΠΑ για επιχειρήσεις.
  3. Εκπαιδευτικό Υλικό για διαχείριση έργων και Διαχειριστική Επάρκεια ΤΔΕ.
  4. Ενημερωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και πληροφόρησης για θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας.
επιστροφή