Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του ΚΕΠΑ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INVEST IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “MICROSTARS” 12/12/2014

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του ΚΕΠΑ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INVEST  IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “MICROSTARS”

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στο πλαίσιο του έργου «INVEST  IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA»  με ακρωνύμιο “MICROSTARS'' που έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 13/01/2015 ώρα 12:00.

Τo αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό διατίθενται από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Οικισμός Λήδα-Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 480000, Fax. 2310 480003, κα Καμπουρίδου Δέσποινα, κος Στάμκος Νεοκλής, E-mail: kabouridoud@e-kepa.gr, stamkosn@e-kepa.gr, 8.30πμ-16.30πμ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

επιστροφή