Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απολογισμός ημερίδας ΤΕΕ/ΤΚΜ για την παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίηση- τουρισμός-εμπόριο-υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη 09/03/2013

Θεσσαλονίκη 6-3-2013

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου –Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»».

Το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία), κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος παρουσίασε στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και το σκοπό του προγράμματος, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης του έργου τους εφόσον ενταχθούν. Παράλληλα αναφέρθηκε στις σημαντικές διευκολύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό γεγονός τη συνεργασία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο προβολής και διαχείρισης του προγράμματος. Μετά το τέλος της εισήγησής του, απάντησε σε πληθώρα ερωτημάτων των μηχανικών δίνοντας χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή υποβολή της πρότασης. Επίσης, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος που ανέρχονται σε 90 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δημήτρης Μήτρου υπογράμμισε ότι ο κλάδος –σε αυτό το κρίσιμο για τη χώρα σταυροδρόμι χρειάζεται μία εκ βάθρων αλλαγή νοοτροπίας. «Θα πρέπει να αποβάλλουμε τηνκουλτούρα του κρατισμού, της εσωστρέφειας, του μιμητισμού και του βολέματος και ναυιοθετήσουμε επαγγελματικές στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην οποία ο κλάδος μας έχει το πλεονέκτημα λόγω τεχνογνωσίας. Νέες παράμετροι που πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά πλάνα των μηχανικών είναι η δημιουργία αξίας, το υπολογισμένο ρίσκο, η ανταγωνιστικότητα, η αποδοτικότητα, η πιστοποίηση, η εξωστρέφεια, η δικτύωση και οι επιχειρηματικές συνέργειες σε οικονομικές δραστηριότητες υπάρχουσες αλλά και νέες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε τοΤΕΕ οφείλει, πέρα από όσα προτείνει ή απαιτεί από την Πολιτεία για τους μηχανικούς και την ανάπτυξη της χώρας και είναι εξίσου σημαντικά, να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα, τη γνώση και τη δυνατότητα επικοινωνίας των μηχανικών με τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να αποκτήσει ο κλάδος μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας που ακόμη και αν τη ενστερνιστεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του, θα δημιουργήσει προοπτικές απασχόλησης για πολύ περισσότερους μηχανικούς. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσονταν σε μία σειρά σεμιναρίων – εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους.

 

Πηγή : Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ

Φωτογραφικό υλικό εκδήλωσης

επιστροφή