Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ανακοίνωση ΚΕΠΑ για την έκδοση εντύπων στο πλαίσιο του έργου ''SME Pipeline'' στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ''Ελλάδα-Βουλγαρία'' 2007-2013 28/02/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του έργου ''SME Pipeline'' που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ''Ελλάδα-Βουλγαρία'' 2007-2013 πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση εντύπων αξίας 3.000,00 €(πλέον ΦΠΑ). Προσφορές γίνονται δεκτές να υποβληθούν ως την Τετάρτη 6/3/2013 στις 14.00 στη διεύθυνση του ΚΕΠΑ :

Οικισμός Λήδα -Μαρία,

Κτήριο Ερμής,  

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

ΤΚ 57001 Θέρμη,

Τηλ.: 2310-480.000

Fax : 2310-480003

ιnfo@e-kepa.gr

Πληροφορίες κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος (2310-480.000/εσ.134)

επιστροφή