Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ανακοίνωση του ΚΕΠΑ για την μίσθωση μεταφορικού μέσου στο πλαίσιο του έργου ''SMEpipeline'' του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ''Ελλάδα-Βουλγαρία'' 2007-2013 26/02/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ''SMEPipeline'' του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει μεταφορικό μέσο 5-10 θέσεων για μεταφορά στελεχών του και επιχειρηματιών στην πόλη Razlog της Βουλγαρίας την Τετάρτη 27/2/2013 και την Πέμπτη 28/2/2013.

επιστροφή