Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Γενικά

 

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκτός από τις χρηματοδοτήσεις στα κράτη μέλη της, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων παρέχει διαχρονικά απευθείας χρηματοδοτήσεις  για την ενίσχυση και προώθηση των πολιτικών της σε όλους τους τομείς (π.χ. μεταφορές, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, εκπαίδευση, καινοτομία,....) μέσω δράσεων και προγραμμάτων που προκηρύσει για το σκοπό αυτό. Αποδέκτες των ενισχύσεων αυτών είναι μεταξύ των άλλων Επιχειρήσεις, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Αναπτυξιακοί Οργανισμοί-Φορείς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες).

Το ΚΕΠΑ και κατ’ επέκταση η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, και με δεδομένη την εικοσαετή εμπειρία τους ως Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων, αναγνωρισμένου κύρους και αποτελεσματικότητας, ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2011 τη λειτουργία γραφείου προγραμμάτων στις Βρυξέλλες.

Στόχος του γραφείου είναι το ΚΕΠΑ να καταστεί  σημαντικό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων, των Δημόσιων καθώς και των Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Οργανισμών & Φορέων της χώρας σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση και διαχείριση των αναπτυξιακών τους σχεδίων μέσω της συμμετοχής τους σε αυτά. Επίσης, η σύναψη συνεργασιών του ΚΕΠΑ με τους εν λόγω φορείς προκειμένου να υποβάλλουν για χρηματοδότηση κοινά αναπτυξιακά σχέδια επ΄ ωφελεία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και γενικότερα της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ήδη στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας του, το ΚΕΠΑ έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ε.Ε. ενώ επίσης είναι μέλλος του δικτύου ΕRRIN καθώς και του Microfinance Centre (MFC) 

Για τη γενικότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που παρέχει η Ε.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε είτε τον σχετικό διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε., είτε τον διαδικτυακό τόπο euroalert.net.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του γραφείου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα  Ευρωπακών Προγραμμάτων του Φορέα. (τηλ. 2310-480.000/εσ.142,144).

 5-2012  Απολογισμός γραφείου Βρυξελλών 2011

14/2/2014 Απολογισμός έργου έτους 2013

 

 

 

 

επιστροφή