Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn
Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

2-4-2017 Θεσσαλονίκη, Ομιλία Υπ.Δημοσιότητας & Πληροφόρησης κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλου στην ΕΟΝΕ

2-4-2017 Θεσσαλονίκη, Ομιλία Υπ.Δημοσιότητας & Πληροφόρησης κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλου στην ΕΟΝΕ

19/5 & 22/5/2016 Θεσσαλονίκη, Oμιλίες στελεχών ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο του Μοney Show για το ΕΣΠΑ 2014-2020

19/5 & 22/5/2016 Θεσσαλονίκη, Oμιλίες στελεχών ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο του Μοney Show για το ΕΣΠΑ 2014-2020

20-5-2016 Αθήνα-Υπογραφή σύμβασης ΕΦΕΠΑΕ με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

20-5-2016 Αθήνα-Υπογραφή σύμβασης ΕΦΕΠΑΕ με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

επιστροφή