Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013 (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013)

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013 (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013 (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ πατήστε εδώ.

επιστροφή