Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης Δικαιούχου.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθούν έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην έκδοση του ερωτηματολογίου ικανοποίησης Δικαιούχου. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο το συμπληρώνουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις Δράσεις και στα Προγράμματα που διαχειρίζονται τόσο το ΚΕΠΑ όσο και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το αποστέλλουν/προσκομίζουν κατά τη λήψη της αποπληρωμής μετά την παραλαβή του έργου τους.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές (Υπουργεία, Περιφέρεια, κ.λ.π.) στο στάδιο του σχεδιασμού των προγραμμάτων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις και αναλαμβάνουν να διαχειριστούν οι συγκεκριμένοι Φορείς . Για το λόγο αυτό η συμπλήρωση και αποστολή του είναι πολύ σημαντική.

Η υποβολή των ερωματολογίων γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

επιστροφή