Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Yπεύθυνοι /Συντονιστές Προγραμμάτων-Στοιχεία Επικοινωνίας

 

A/A

Πρoγράμματα

Υπεύθυνος /Συντονιστής

Τηλέφωνο

e-mail

1

Eνίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Νικόλαος Στράβας

2310-480.000/εσ.137

stravasn@e-kepa.gr

2

-Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)

-Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

Αθανάσιος Κακούδης

Kωνσταντίνος Κρικέλης (Αν)

2310-480.000/εσ.124

2310-480.000/εσ.125

kakoudisa@e-kepa.gr

krikelisk@e-kepa.gr

3

Mεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Κωνσταντίνος Κρικέλης

2310-480.000/εσ.125

krikelisk@e-kepa.gr

4

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Χρήστος Σαρίκενας

2310-480.000/εσ.141

sarikenasc@e-kepa.gr

6

-Nέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

-Πράσινη Επιχείρηση 2010

Ιωάννης Τσιτσόπουλος

2310-480.000/εσ.134

tsitsopoulosi@e-kepa.gr

7

Eκσυχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών

Δημήτρης Γιαλόγλου

2310-480.000/εσ.117

gialogloud@e-kepa.gr

8

Mετεγκατάσταση Επιχειρήσεων

Αθανάσιος Κακούδης

Χριστίνα Παπαποστόλου (Aν)

2310-480.000/εσ.124

2310-480.000/εσ.123

kakoudisa@e-kepa.gr

papapostolouc@e-kepa.gr

9

-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων

-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

-Ένδυση-Υπόδηση

-Εναλλακτικός Τουρισμός

-Πράσινος Τουρισμός

Γαλάτεια Κεσσανίδου

2310-480.000/εσ.128

kessanidoug@e-kepa.gr

10

TOΠΣΑ

Νεοκλής Στάμκος (εκπρόσωπος ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)

Χριστίνα Σκουμπρίδου

2310-480.000/εσ.144

stamkosn@e-kepa.gr

skoubridoux@e-kepa.gr

11

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία

Κατερίνα Στεφανίδου (SME PIPELINE)

Κάλτσιος Πασχάλης (TRIGGER)

2310-480.000/εσ.102

2310-365430/365432

stefanidouk@e-kepa.gr

ιnfo@e-kepa.gr

12 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-ΠΓΔΜ

Kαμπουρίδου Δέσποινα

2310-365432, 480.000/εσ.179

kabouridou@e-kepa.gr

13

A' Δράση ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ (Εθνική Τράπεζα)

Νικόλαος Στράβας (συντονιστής)

2310-480.000/εσ.102

stravasn@e-kepa.gr

14

Δράση Ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Εθνική Τράπεζα)

Νικόλαος Στράβας (συντονιστής)

2310-480.000/εσ.102

stravasn@e-kepa.gr

*Οι συντονιστές αφορούν σε προγράμματα όπου η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το ΚΕΠΑ δεν έχουν την ευθύνη διαχείρισης αλλά συμμετέχουν σε αυτά είτε ως υπεργολάβοι, είτε συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα.

επιστροφή