Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προγράμματα Α',Β' Γ' ΚΠΣ

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Α' Β' και Γ' ΚΠΣ,  διαχειρισθηκε επιτυχώς, είτε αυτόνομα (Γ' ΚΠΣ 2000-2006) , είτε μέσω των εταίρων της, ΚΕΠΑ (Α' & Β' ΚΠΣ) και ΑΝΕΜ (Β' ΚΠΣ), σημαντικό αριθμό προγραμμάτων και δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδικό κα ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα :

 

α/α Αριθμός Προγραμμάτων και Δράσεων Αριθμός Διαχειριζομένων Έργων Προϋπολογισμός Διαχειριζομένων Έργων (€) Αναλογούσα Δημόσια Χρηματοδότηση (€)
Α'ΚΠΣ 1 44 5.779.278,96 4.334.459,22
B'ΚΠΣ 28 2520 314.378.428,10 154.985.698,67
Γ'ΚΠΣ (ΕΠΑΝ) 20 3859 688.764.502,00 284.946.327,00
Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ) 8 3621 334.819.256,71 167.652.762,12
Σύνολο 57 10.044 1.343.741.465,77 611.919.247,01

 

επιστροφή