Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ''-Πρόοδος υλοποίησης

Μέχρι σήμερα :

 • Στις 21/10/2013 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων   
 • Στις 31/10/2013  έληξε η προθεσμία και ολοκληρώθηκε η υποβολή του φακέλου της πρότασης στο τόπο που δήλωσαν οι επιχειρήσεις στο ΠΣΚΕ.
 • Oλοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
 • Εκδόθηκε η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος
 • Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των αξιολογητών
 • Ξεκίνησε η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων απο τους αξιολογητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.
 • Ολοκληρώθηκε η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων από τους αξιολογητές.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εισηγήσεων προς στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων επί των προτάσεων που αξιολογήθηκαν.
 • Στις 11-4-2014 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης των έργων και τα συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων.
 • Εκδόθηκαν οι Ειδικές αποφάσεις ένταξης έργου έκαστου Δικαιούχου συνοδευόμενα απο το Τεχνικό Παράρτημα.
 • Ξεκίνησε η διαδικασία λήψης προκαταβολών από τους Δικαιούχους.
 • Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα εξωσυστημικά έντυπα υποβολής αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης για τους δικαιούχους (η δημιουργία του ΠΣΚΕ βρίσκεται σε εξέλιξη).
 • Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΠΣΚΕ για αιτήματα τροποποίησης, ελέγχου καθώς και πιστοποιήσεις.
 • Τροποποίηση οδηγού και παράταση ολοκλήρωσης των έργων έως τις 31/10/2015
 • Τροποποίηση Οδηγού και παράταση ολοκλήρωσης των έργων έως και τις 31/12/2015

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή