Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)-Αξιολόγηση προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια :

  • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (για τις προτάσεις  που αφορούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)
  • Σύγκληση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μπορούν να αξιολογηθούν (έκδοση σχετικού πρακτικού).
  • Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση των προτάσεων από ειδικούς αξιολογητές.
  • Έλεγχος-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης (έκδοση σχετικών πρακτικών).
  • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ένταξης έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ. 24-32).

 

10-3-2014 Αποδοχή Πρακτικών Νο 2/18-12-2013, Νο3/19-12-2013 και Νο4/20-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 7/3/2014 / Ημερομηνία  ανάρτησης στη ''Διαύγεια 10/3/2014)

14-1-2014 Αποδοχή Πρακτικού Νο 1/11-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 11/12/2013 / Ημερομηνία  ανάρτησης στη ''Διαύγεια 14/1/2014)

9-12-2013 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Ημερομηνία απόφασης 27-11-2013/ Δημοσίευση ΦΕΚ 6-12-2013/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 9-12-2013).

επιστροφή