Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προκήρυξη προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)''-

 

Προωθητικό υλικό προγράμματος

 

..pdf..14-10-2016 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 14/10/2016)

25-8-2015 Απόφαση Παράτασης  του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ'' του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 30/12/2015 και τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 25/8/2015)

11-6-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων των Δικαιούχων του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ) του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/6/2015).

10-10-2013 Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 10/10/2013)

20-9-2013 Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ's) που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος ''Εξωστέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έγγραφο ΓΓΒ/Α.Π. 11117/20-9-2013)2-8-2013

Απόφαση Έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»ρ (Ημερομηνία απόφασης 30/7/2013/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 1/8/2013)

 1-8-2013 Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΝ ΙΙ  ΕΦΕΠΑΕ (Ημερομηνία απόφασης 10-7-2013 /Ημερομηνία ΦΕΚ 29-7-2013/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 30/7/2013)

26-6-2013 Ανακοίνωση -Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

26-6-2013   Οδηγός Προγράμμαος -Προδημοσίευση (Στις 2-8-2013 δημοσιεύτηκε ο επίσημος Οδηγός του Προγράμματος)

 

26-6-2013 Παραρτήματα Οδηγού του Προγράμματος (προδημοσίευση)  (Στις 2-8-2013 δημοσιεύτηκε ο επίσημος Οδηγός του Προγράμματος)

επιστροφή