Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα : «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα»- Βασικά σημεία Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ΥπΑΑν

Φορείς Διαχείρισης : Διεύθυνση ΜΜΕ/ΓΓΒ & ΕΦΕΠΑΕ

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 10 εκ. ευρώ (€) Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο αρχικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης είχε ορισθεί σε 3.000.000€ ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε 500.000€.

Στόχος-Σκοπός

Το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

2. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02. Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

4. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του οδηγού του προγράμματος.

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (δημόσιας δαπάνης)

Το ποσοστό ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση) ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό DeMinimis(αριθ.1998/2006) της Ε.Ε.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000€ έως 400.000€ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2015.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος

  • Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση / διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση
  • Δαπάνες για τη δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
  • Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις
  • Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
  • Δαπάνες για την προμήθεια νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο
  • Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης
  • Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
  • Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Υποβολή προτάσεων - Προθεσμίες υποβολής

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής κατόπιν της σχετικής τροποποίησης.

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ γα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθένα ή στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην προκήρυξη του προγράμματος πατώντας εδώ.

 

επιστροφή