Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης- Τουρισµού- Εµπορίου - Υπηρεσιών» - Πρόοδος Υλοποίησης

Μέχρι σήμερα :

 • Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων.
 • Ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τους υποψηφίους που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά την πρότασή τους
 • Ξεκίνησε η διαδικασία προαξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων (πρότασεις)
 • Eκδόθηκαν οι αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης καθώς και λοιπών οργανωτικών ζητημάτων
 • Ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα προχωρήσουν στο στάδιο της τεχνικής και οικονομικούς αξιολόγησης από ειδικούς αξιολογητές.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού, εκπαίδευσης και οριστικοποίησης των αξιολογητών που θα αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέδια.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης στο σύνολό της
 • Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης των έργων
 • Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασής τους.
 • Ολοκληρώθηκε η καμπάνια ενημέρωσης των Δυνητικών Δικαιούχων για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως κανονικοί Δικαιούχοι
 • Εκόδηκε εγκύκλιος του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με διευκρινίσεις για τον τρόπο  με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως κανονικοί Δικαιούχοι
 • Δόθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης λήψης προκαταβολής καθώς και της αξιολόγησής της, μέσω του www.ependyseis.gr.
 • Δόθηκαν τα έντυπα τροποποίησης, πιστοποίησης δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης μαζί με σχετικές οδηγίες συμπλήρωσής τους τα οποία θα υλοποιούνται με εξωσυστημικό τρόπο απο τους Δικαιούχους και τους Δυνητικά Δικαιούχους μέχρι τη δημιουργία του ΠΣΚΕ.
 • Ξεκίνησε και βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών στους δικαιούχους.
 • Εκδόθηκαν οι αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας των Δικαιούχων.
 • Έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι συνδριάσεις της Επιτροπής Εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας των Δικαιούχων
 • Ολοκληρώθηκε η καμπάνια ενημέρωσης για τους Δικαιούχους του προγράμματος
 • Εκδόθηκε και συνεχώς επικαροποιείται για κάθε νέα εξέλιξη ο Οδηγός υλοποίησης του προγράμματος
 • Τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΠΣΚΕ για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησεις, ελέγχου, πιστοποίησης δανείου για τους Δικαιούχους και τους Δυνητικούς Δικαιούχους
 • Eκδόθηκε απόφαση τροποποίησης του Οδηγού με την οποία κατηγοριοποιούνται τα παραδοτέα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανάλογα με το είδος επαλήθευσης (διοικητική/επιτόπια/προς ένταξη στο πρόγραμμα)
 • Εκδόθηκε το έντυπο ολοκλήρωσης πράξης (έργου) για τους Δικαιούχους του προγράμματος (εξωσυστημικά)
 • Υπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη  ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα 33 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα (28-2-2014).
 • Υπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα 65 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα  (28-3-2014).
 • Yπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα 184 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα (15-4-2014).
 • Ξεκίνησαν οι έλεγχοι των εκθέσεων επαλήθευσης των Δικαιούχων του προγράμματος, των αιτημάτων τροποποίησης οι οποίοι θα συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας και εκδόθηκε η σχετική απόφαση αποτελεσμάτων απο το ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναξιολόγησης των προτάσεων για τις επιχειρήσεις τις οποίες κατόπιν έγκρισης των αιτημάτων θεραπείας τους θα έπρεπε να αξιολογηθεί η πρότασή τους εκ νέου (αρχική απόρριψη λόγω δικαιολογητικών, βαθμολογίας,κ.λ.π.).
 • Ξεκίνησαν και αναμένετε να ολοκληρωθούν σύντομα οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που αποφασίστηκε είτε η επαναξιολόγηση στο σύνολό τους, είτε η επαναξιολόγηση για την ορστικοποίηση του προϋπολογισμού τους.
 • Eκδόθηκε η απόφαση για τα αποτελέσματα επι των αιτημάτων θεραπείας με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται τελικώς στο πρόγραμμα καθώς και αυτές που χαρακτηρίζονται ως Δυνητικοί Δικαιούχοι.
 • Υπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα  184 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα  (13-5-2014).
 • Υπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα  26 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα  (3-6-2014).
 • Υπογράφηκε η απόφαση για την ένταξη ως κανονικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα 26 Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα (30-6-2014).
 • Υπογράφηκε η απόφαση που αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων που εντάχθηκαν μετά την έγκριση των αιτημάτων θεραπείας τους και την επαναξιολόγησή τους.
 • Εκδόθηκε παράταση υλοποίησης των έργων όλων των οριστικά ενταγμένων δικαιούχων έως τις 30/6/2015.
 • Εκδόθηκε παράταση υλοποίησης των έργων όλων των οριστικά ενταγμένων δικαιούχων έως και τις 31/12/2015.
 • Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος -Οριστικοποίηση καληκτικών ημερομηνιών υποβολής αιτημάτων τροποποίησης και αιτημάτων τελικής επαλήθευσης.
 • Διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων στο ΠΣΚΕ όσον αφορά υποβολές αιτημάτων τροποποίησης, τελικού ελέγχου με ανοικτές εκταμιεύσεις των έργων.
 • Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος ως προς τη δυνατότητα υποβολής ανανεωμένης άδειας λειτουργίας στις 30/12/2016.
 • Τροποποίηθηκε εκ νέου ο Οδηγός του προγράμματος ως προς τη δυνατότητα υποβολής της ανανεωμένης άδειας λειτουργίας. Νέα Ημερομηνία η 20/1/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος, πατώντας εδώ.

επιστροφή