Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόγραμμα:«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης- Τουρισµού-Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» -Προκήρυξη Προγράμματος

                    

 

 

..PDF..29-9-2016 Tροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013" (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 28/9/2016)

                      

Διαφημιστική καμπάνια ΕΥΔ/ΕΠΑΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

 

..pdf..29-2-2016 Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών'' (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 29/2/2016)

 

..pdf..15-12-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15/12/2015).

 Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ''Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-21013'' και των Παραρτημάτων του (Ημερομηνία αποφάσεων 24/2/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28/2/2014)-Επικαιροποιήθηκε 15/12/2015

Απόφαση τροποποίησης Οδηγού Εφαρμογής

 

Απόφαση καθορισμού παραδοτέων 

 

Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα

 

30-10-2013 Τροποποίηση Οδηγού προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στο Διαύγεια 30/10/2013).(Τροποποιήθηκε εκ νέου στις 28-2-2014).

Απόφαση τροποποίησης Οδηγού (Τροποποιήθηκε εκ νέου στις 28-2-2014)

                

Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος (Τροποποιήθηκε εκ νέου στις 28/2/2014)

 

 5-10-2013 Ορθή επανάληψη απόφασης ΥΠΑΑΝ τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης 26/9/2013, Ανάρτηση στη Διαύγεια 27/9/2013)

27-9-2013 Απόφαση τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' και των παραρτημάτων του (Ημερομηνία απόφασης 26/9/2013/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια'' 27/9/2013)

9-7-2013 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων και Οδηγιών στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» (Έκδοση απόφασης 28-6-2013/Ανάρτηση στη Διαύγεια 9/7/2013)

12-6-2013 Σύσταση και συγκρότηση Τριμερούς Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή και αξιολόγηση αιτημάτων για την οριστικοποίηση προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», λόγω αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων (Ημερομηνία απόφασης 11/6/2013 -Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 12/6/2013)

7-6-2013 Αποφαση σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος ''Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στο Διαύγεια 7/6/2013)

 22-5-2013 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων (Ημερομηνία Απόφασης 21/5/2013 - Ανάρτηση στη Διαύγεια 22/5/2013)

 16-5-2013Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ.Α.Ε για το πρόγραμμα ''Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στη πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013''

 10-5-2013 Έκδοση απόφασης παράτασης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17:00 (Ημερομηνία απόφασης 9/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10/5/2013)

 9-5-2013 Aνακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί επιπλέον χρονικής παράτασης για την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών καθώς και χρήσιμες επισημάνσεις για το πρόγραμμα  

 26-4-2013 Διευκρίνιση της ΓΓ Επενδύσεων-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (έγγραφο προς το Επιμελητήριο Κιλκίς)

 25-4-2013 Ανακοίνωση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί μη επιπλέον παράτασης για το πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών

 15-4-2013 Νέος τροποποιημένος Οδηγός του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» μετά την έκδοση απόφασης τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ,ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.(αντικατάσταθηκε από επικαιροποιημένο αρχείο στις 15-4-2013 λόγω επικαιροποίησης παραρτήματος ΧΙ (Παράρτημα 12) που αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά κατηγορία επιχείρησης)

15-4-2013 Επικαροποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά κατηγορία επιχείρησης (υφιστάμενη/νεοσύστατη/υπό σύσταση) Παραρτήματος ΧΙΙ Οδηγού που υποβάλλονται με το φυσικό φάκελο (αντικατάσταση αρχείου 4-3-2013).

 8-4-2013 Έκδοση ΦΕΚ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου − Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (Ημερομηνία έκδοσης 4/4/2013).     

 2-4-2013 Έκδοση απο την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (5η έκδοση) ανανεωμένου αρχείου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»      

 28-3-2013  Έκδοση απο την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (4η έκδοση) ανανεωμένου αρχείου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

 7-3-2013 Έκδοση απο την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ανανεωμένου αρχείου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

  4-3-2013 Νέος τροποποιημένος Οδηγός του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» μετά την έκδοση απόφασης τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ,ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.(αντικατάσταθηκε από επικαιροποιημένο αρχείο στις 15-4-2013 λόγω επικαιροποίησης παραρτήματος ΧΙ (Παράρτημα 12) που αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά κατηγορία επιχείρησης)

4-3-2012 Επικαροποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά κατηγορία επιχείρησης (υφιστάμενη/νεοσύστατη/υπό σύσταση) Παραρτήματος ΧΙΙ Οδηγού που υποβάλλονται με το φυσικό φάκελο (αντικαταστάθηκε από επικαιροποίηση αρχείου στις 15-4-2013).

4-3-2013΄Έκδοση απόφασης τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» - Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 4/3/2013)

15-2-2013 Έκδοση απο την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ανανεωμένου αρχείου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

7-2-2013  Έκδοση βοηθητικού σημειώματος για την Καινοτομία στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο-Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (έκδοση ΕΥΔ/ΕΠΑΕ 6-2-2013) 

6-2-2013 Aπαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQS) στο πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013''

  25-1-2013 Νέος Οδηγός προκήρυξης και Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος κατόπιν ορθής επανάληψης ως προς το παράρτημα ΙΙ του Οδηγού (αρχεία pdf σε μορφή zip) (Αντικαταστάθηκε με νέα τροποποίηση του Οδηγού στις 4/3/2013 στην οποία υπάρχει ο νέος Οδηγός του προγράμματος)

25-1-2013 Ορθή επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 25-1-2013, Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 25-1-2013

25-1-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013».

 14-1-2013 Οδηγός προκήρυξης και Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος (αρχεία pdf σε μορφή zip) (Τροποποιήθηκε στις 25-1-2013. Ο νέος οδηγός    βρίσκεται στο πεδίο στην εν λόγω ημερομηνία πιο πάνω)

4-1-2013 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 11-1-2013, Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 14-1-2013-Τροποποιήθηκε στις 25-1-2013)

 14-1-2013 Aνακοίνωση  ΥΠΑΑΝΥΠΜΕΔΙ για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 14-1-2013 Συνέντευξη τύπου ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση, ΓΓΒ κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου και  ΓΓ Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κ. Γ. Πυργιώτη για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

20-12-2012 Ανακοίνωση Προκήρυξης προγράμματος ΠΕΠ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- Ο ΕΦΕΠΑΕ Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος-Δηλώσεις του ΥΠΑΑΝΥΜΕΔΙ κ. Κωστή Χατζηδάκη

επιστροφή