Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Υλοποίηση Προγράμματος

 

..pdf..18-05-2017 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 14/16 -03-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 18/5/2017).

..pdf..14-12-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 13/16 -11-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 12/12/2016).

...pdf..12-10-2016 Εκκαθάριση- Εντολή πληρωμής για την 11η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης (ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού ευρώ (€) #344.234,17# στον ΕΦΕΠΑΕ για το ενάριθμο έργο 2012ΣΕ05880001 και ονομασία «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της ΣΑΕ 058/8 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 12/10/2016)

..pdf.. 10-10-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 12/13 -9-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10/10/2016).

..pdf..29-9-2016 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/9/2016)

..pdf..16-9-2016 Εκκαθάριση- Εντολή πληρωμής για την 10η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) #676.350,36# στον ΕΦΕΠΑΕ για το ενάριθμο έργο 2012ΣΕ05880001 και ονομασία ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της ΣΑΕ 058/8 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 16/9/2016)

..pdf..6-9-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 11/ 1-7-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 6/9/2016).

..pdf..25-4-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 10/ 23-3-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 25/4/2016).

..pdf..16-3-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 9/ 9-2-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/3/2016).

...pdf..29-2-2016 Σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. για την υποβολή αιτημάτων επαλήθευσης (ενδιάμεσης/τελικής) από τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.

29-2-2016 Τροποποιήσεις Οδηγών Εφαρμογής των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»  και «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια' 29/2/2016)

..pdf..15-2-2016 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 8/ 2-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15/2/2016).

..pdf..5-2-2016 Έναρξη διαδικασίας ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

..pdf..4-1-2016 Eνημερωτική επιστολή στις στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος.

30-12-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 29/12/2015)

...pdf..30-12-2015 Εντολή πληρωμής (7η) για τo Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με ονομασία «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ METAKINOYME THN ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με ενάριθμο 2012ΣΕ05880001 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 30/12/2015).

..pdf..29-12-2015 Εντολή πληρωμής (6η) για τo Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με ονομασία «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» του ΕΠΑΝ ΙΙ με ενάριθμο 2012ΣΕ05880001 (Hμερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 29/12/2015).

.. pdf..16-12-2015 Εντολή πληρωμής (5η) για τo Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με ονομασία «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με ενάριθμο 2012ΣΕ058800019 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια'' 16/12/2015)

...pdf..15-12-2015 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 7/24-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15/12/2015).

...download..15-12-2015 Eνημερωτική επιστολή στις 11/12/2015 στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με χρήσιμες οδηγίες για την ολοκλήρωση του έργου τους στις 31/12/2015.

..info..20-11-2015 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη της δημόσιας χρηματοδότησης(επιχορήγησης) στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

 

...download..

10-10-2015 Eναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. για την υποβολη αιτημάτων τροποποίησης για τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

..ppt.. 8-10-2015 Επικαροποίηση Προδιαγραφών Αναμνηστικής Πινακίδας (επικαροποίηση προηγούμενου αρχείου 20-2-2015)

 

..pdf..13-7-2015 Έγκριση του πρακτικού 6/ 21-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13/7/2015)

..pdf...23-6-2015 Παράταση ολοκλήρωσης ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2015 και Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 23/6/2015).

,,,pdf...24-5-2015 Έγκριση του Πρακτικού 5/17-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.-Μετακινούμε τν Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 22/5/2015).

  20-2-2015 Επικαροποίηση Προδιαγραφών Αναμνηστικής Πινακίδας (επικαροποίηση 9-10-2015)

 

23-1-2015 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ ύψους  1.103.800,36 € για την καταβολή προκαταβολών, ενδιάμεσης και τελικών δόσεων στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & Ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015) 

19-1-2015 Έγκριση του Πρακτικού 4/15-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 13/1/2015/Hμερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 16/1/2015).

9-12-2014 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ ύψους  750.000,00 € για την καταβολή προκαταβολών, ενδιάμεσης και τελικών δόσεων στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & Ανάρτησης στη Διαύγεια 9/12/2014) 

20-11-2013 Ενημέρωση των Δικαιούχων του προγράμματος ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τα επικαροποιημένα έντυπα ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης του προγράμματος

18-11-2014 Επικαροποιημένα έντυπα ενδιάμεσης και τελικής επαλήθευσης (ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων του προγράμματος ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

5-9-2014 Έγκριση του Πρακτικού 3/7-7-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 5/9/2014).

29-7-2014 Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων και τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 29-7-2014).

16-7-2014 Έγκριση του Πρακτικού 2/28-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 15-7-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 16/7/2014).

 15-7-2014 Προδιαγραφές Ανάρτησης Αναμνηστικής Πινακίδας (επικαιροποίηση αρχείου στις 20-2-2015)

 

11-3-2014 Έγκριση του Πρακτικού 1/19.12.2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 11/3/2014).

 

30-10-2013 Δικαιλογητικά και Υποδείγματα δικαιολογητικών  για τη λήψη προκαταβολής

 

Δικαιολογητικά προκαταβολής

 

 Υπόδειγμα εγγυητικής προκαταβολής

 

Υπόδειγμα Υ.Δ. De minimis

 

  Yπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου  (απο 20/11/2015 καταργήθηκε η υποβολή του)

 

Yπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 περί αποδοχής όρων της Απόφασης ένταξης και του Τεχνικού Παραρτήματος

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 περί τήρησης εταιρικού λογαριασμού για τη λήψη-πίστωση της ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση) από τον ΕΦΕΠΑΕ

 

 30-10-2013 Εντυπα Παρακολούθησης (αιτήματα τροποποιήσεων, αιτήματα ελέγχου, Οδηγός Υλοποίησης έργων)

 

 Αιτήματα τροποποίησης (αρχείο σε μορφή zip)

 

 Αιτήματα ελέγχου-επαλήθευσης (αρχείο σε μορφή zip) (επικαιροποιήθηκαν στις 18-11-2014 όπου αναρτήθηκε το νέο αρχείο).

 

 Οδηγός Υλοποίησης πράξεων(έργων) (αρχείο σε μορφή zip)

 

19-10-2013 Απόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ ύψους 2.500.000,00€ για την καταβολή προκαταβολών στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 18/10/2013, Ανάρτηση στη Διαύγεια 19/10/2013) 

14-10-2013 Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 14/10/2013) 

17-9-2013 Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 16/9/2013-Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια 17/9/2013'')

10-9-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10/9/2013)

Yπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 περί αποδοχής όρων της Απόφασης ένταξης και του Τεχνικού Παραρτήματος

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 περί τήρησης εταιρικού λογαριασμού για τη λήψη-πίστωση της ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση) από τον ΕΦΕΠΑΕ

επιστροφή