Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών -Προκήρυξη Προγράμματος

 

 

..pdf..29-9-2016 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/9/2016)

..pdf...30-12-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 29/12/2015)

29-7-2014 Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων και τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 29-7-2014).

17-9-2013 Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 16/9/2013-Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια 17/9/2013'')

7-2-2013 Απόφαση τροποποίησης συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» που συστήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/A2/07.03.2012 (Ημερομηνία απόφασης 1/2/2012, Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 6/2/2013)

7-2-2013 Απόφαση τροποποίησης συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» που συστήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/A2/07.03.2012 (Ημερομηνία απόφασης 1/2/2012, Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 6/2/2013)

28-7-2012 Διευκρινίσεις που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης Ενισχύσεων De-Minimis Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ακολουθούν τον Κανονισμό De-Minimis (Κανονισμός ΕΚ 1998/2006).

18-07-2012    Διευκρινίσεις για την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.: 3800/1056/Α2/13.07.2012 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και διόρθωση εσφαλμένων διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» ως προς την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές. (ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 18/7/2012)

18-07-2012    Τροποποίηση, συμπλήρωση και διόρθωση εσφαλμένων διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' ως προς την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές. (Ημερομηνία τροποποίησης 13-7-2012/Ημερομηνία Ανάρτησης στο Διαύγεια 16-7-2012)

Απόφαση Τροποποίησης εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα '' Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' (Ημερομηνία απόφασης : 9/5/2012 , Ανάρτηση στο Διαύγεια 23/5/2012 - ΦΕΚ : 16/5/2012)

3-4-2012 2η έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (Faq's) επί του Οδηγού του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών- Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

30-3-2012 Απόφαση νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο του Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

30-3-2012 Νέος Τροποιημένος Οδηγός  Εφαρμογής στο πρόγραμμα  ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών - Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

 

28-2-2012 Απόφαση Παράτασης, τροποποίησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης εσφαλμένων ή ασαφών διατυπώσεων του Οδηγού του προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' και των παραρτημάτων αυτού

28-2-2012 Tροποποιημένος Οδηγός προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 28-2-2012 Παράρτημα Tροποποιημένου Οδηγού προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

28-2-2012 Νέα περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τροποποίησης του  προγράμματος ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον''

17-2-2012  Εκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων

 

21-12-2011 Οδηγός Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»-Προκήρυξη Προγράμματος (ημερομηνία απόφασης 21-12-2011).

Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»-(Προκήρυξη Προγράμματος (21-12-2011).

 

Εντυπο υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

 

21-12-2012 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»-Προκήρυξη Προγράμματος (ημερομηνία απόφασης 21-12-2011).

3-2-2012 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (ημερομηνία απόφαση 2-12-2011/ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 3/2/2012)

 

 

επιστροφή