Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και Επικαιροποίησης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει την επικαιροποίηση του μητρώου αξιολογητών, βάσει της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα οποία περιλαμβάνονται  τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων της περιόδου 3-10-2016 έως 1-4-2017.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους : σε μορφή .XLS - και σε μορφή PDF 

 
Οι ενδείξεις "ΝΑΙ/ ΟΧΙ" αντιστοιχούν σε ένταξη/ μη-ένταξη στον εκάστοτε Τομέα (πχ Μεταποίηση, Τουρισμός κτλ).
 
Επισημαίνεται ότι οι αξιολογητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ, αναφορικά με όποια αλλαγή στα προσωπικά τους στοιχεία (e-mail, Περιφέρεια Διαμονής κτλ) σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

επιστροφή