Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Προκήρυξη Προγράμματος

 

..info..3-11-2016 Aπόφαση τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής των του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''  του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013  (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/10/2016 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 3-11-2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/11/2016)

 

..pdf..Απόφαση τροποποίησης Οδηγού ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''

..pdf..ΦΕΚ τροποποίησης Οδηγού ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''

   

27-1-2015 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Οικ. 11895/2120/17/10/2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θεμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησςη του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ημερομηνία απόφασης 20-1-2015 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-1-2015/Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015 Ανάρτηση στη Διαύγεια 27-1-2015)

 ΦΕΚ παράτασης

 

Απόφασης τροποποίησης/παράτασης

 

 

28-11-2014 Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'',''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' έως τις 30/1/2015


15-7-2014 Έκδοση ΦΕΚ Τροποποίησης Παράτασης Χρόνου Ολοκλήρωσης Ενταγμένων Έργων στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 14/7/2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 14-7-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 21-7-2014). 

 

 ΦΕΚ παράτασης

 

 Απόφαση παράτασης

 

7-1-2014 Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία απόφασης 19/12/2013/ Έκδοση ΦΕΚ 23-12-2013-Δημοσιοποίηση 27-12-2013 /Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 7-1-2014).

20-6-2012 Εκδοση ΦΕΚ Απόφασης Τροποποίησης-Συμπλήρωσης του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Aνάρτηση στην Διαύγεια 26/6/2012).

 15-6-2012 Απόφαση Τροποποίησης-Συμπλήρωσης του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

14-6-2012 Aνάρτηση στο Διαύγεια της Υπουργικής απόφασης «Αναβολή δεύτερης περιόδου υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (έκδοση απόφασης 4-5-2012, Εκδοση ΦΕΚ 24-5-2012)

 24-5-2012 Δημοσίευση ΦΕΚ/1607/Β/10-5-2012 με το οποίο αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την 07ηΜαΐου έναρξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ για το έτος 2012, για το Φθινόπωρο του 2012. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων για το 2012 θα καθοριστεί με νεότερη απόφασή του ΥΠΑΑΝ.

1-11-2011 Ανάρτηση  στη ''Διαύγεια'' της Υπουργικής Απόφασης για την ολιγόωρη Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημ. Απόφασης 1/11/2011- Ανάρτηση 1/11/2011)

Ανάρτηση στην Διαύγεια της Υπουργικής Απόφασης ''Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή των προτάσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα ''Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' τπυ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων και Τροποποίηση, Συμπλήρωση, Διόρθωση σφαλμάτων Οδηγού του προγράμματος "Νέα Καινοτομκή Επιχειρηματικότητα" του ΕΣΠΑ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 19-7-2011/ΦΕΚ1811/11.8.2011/Β/2011

30-10-2011 Απόφαση νέας παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας ήλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (δημοσίευση 17-10-2011/Ανάρτηση στην Διαύγεια 30-10-2011)

Περίληψη απόφασης νέας παράτασης καταληκτικής ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ  του ΕΣΠΑ 2007-2013 (δημοσίευση 17-10-2011)

 

Υπουργική απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (δημοσίευση 26-9-2011)

 

Περίληψη απόφασης παράτασης καταληκτικής ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (δημοσίευση 26-9-2011)

 

Αναλυτικός Τροποποιημένος Οδηγός προγράμματος ''Nέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' (τροποποίηση 14-7-2011)

 

 Υ.Δ. Ν 1599/86 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας - de minimis

 

Περίληψη προκήρυξης προγράμματος ΄''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (τροποποίηση 14-7-20101)

 

 Εκδοση τροποποιημένου Οδηγού Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (τροποποίηση 14-7-2011)

 

Εκδοση σύντομης περίληψης τροποποιημένου Οδηγού Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 19-7-2011)

 

Oδηγός του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Eγκύκλιος-Οδηγία 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009 ΥΠΟΙΟ για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

ΦΕΚ έκδοσης Οδηγού Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Απόφαση έγκρισης και προκήρυξης του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

  Περίληψη προκήρυξης του Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Εκδοση Βασικών Σημείων Οδηγού Προγράμματος ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 10/6/2011 για τις επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)

 

Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στη ΓΓΒ και στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

ΦΕΚ έκδοσης εκχώρησης αρμοδιοτήτων στη ΓΓΒ και στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

  

επιστροφή