Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων -Προκήρυξη Προγράμματος

 

 8-11-2016  Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων (Hμερομηνία απόφασης 14/10/2016/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 4/11/2016 & ανάρτησης στη Διαύγεια 8/11/2016).

..pdf..Απόφαση

..pdf..ΦΕΚ απόφασης

 

.info..2-7-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 11/8/2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20/8/2014/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2014).

 

 22-8-2014 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 11/8/2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20/8/2014/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 22/8/2014).

 

Aνάρτηση στο ''Διαύγεια'' της Υπουργικής Απόφασης "Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δαπάνη της υπ’ αρ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 704/29-04-2011) περί Έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημ. Απόφασης 6-9-2011/Αριθμ. ΦΕΚ: 2088/21.09.2011/Β/2011/Ημεμηνία ανάρτησης 1/11/2011)

 Ανάρτηση στο ''Διαύγεια'' της Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-  2013»(Ημ. Απόφασης 4-2-2011/ΦΕΚ 704/29.04.2011/Β/2011/Ημ. Ανάρτησης 21/9/2011)

Εκδοση εγχειριδίου οδηγιών και επισημάνσεων για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ιούνιο 2011)

Εκδοση επικαιροποιημένου Οδηγού Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (έκδοση 18-5-2011- IΣΧΥΟΝ ΟΔΗΓΟΣ)    

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Συπλήρωση και Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 18-5-2011)

Ορθή επανάληψη έκδοσης (έγγραφοΔΜΜΕ/ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ με Α.Π. Οικ. 5054/399/6-5-2011) Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (Ημερομηνία έκδοσης 19-5-2011)

Εκδοση Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (έγγραφο με Α.Π. Οικ. 5054/399/6-5-2011 της ΔΜΜΕ/ΓΓΒ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

Εγγραφο της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τα όρια σώρρευσης μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (De minimis- Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης)-Εφαρμογή στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων''

Εκδοση Υπουργικής Απόφασης ορθής επανάληψης της έγκρισης και του Οδηγού του Προγράμματος ''Εξωστέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων΄΄(έκδοση 16-3-2011)

 

Εκδοση τροποποιημένου Οδηγού του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων'' (έκδοση 16-3-2011/ τροποποίηση ως προς τα παραρτήματα V και VII του Οδηγού του Προγράμματος

 

Oδηγός Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων " (δεν είναι σε ισχύ-τροποποιήθηκε στις 18/5/2011)

 

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

 

Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'

 

Πλεονεκτήματα Προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 21/2/2011)

 

Σύνοψη βασικών σημείων Οδηγού Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 23/2/2011 για τις επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)

 

Εκδοση Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' (έγγραφο με Α.Π. ΟΙΚ.2673/216/14-3-2011 της ΔΜΜΕ/ΓΓΒ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

επιστροφή