Ελληνικά
English
Find us on  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"

30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"

.

30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"
30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"
30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"
30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"
30-9-2013: Θεσσαλονίκη-Σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"
back