Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες- Προκήρυξη Προγράμματος

  

..ιnfo..3/11/2016 Aπόφαση τροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματoς ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/10/2016 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 3-11-2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/11/2016)

.. pdf..Απόφαση τροποποίησης Οδηγού ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες''  (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/10/2016 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 1-11-2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/11/2016) 

..pdf..ΦΕΚ τροποποίησης Οδηγού ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες''

 

2-7-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 30/6/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 1/7/2015/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 2/7/2015).

 

  • Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (15-7-2014).

     ΦΕΚ Παράτασης

  • Απόφαση παράτασης

 

Για τυχόν διευκρινήσεις και για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε  τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) στη διεύθυνση : kakoudisa@e-kepa.gr.

   

επιστροφή