Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - Υλοποίηση Προγράμματος

 

.pdf..11-7-2017 Αποδοχή πρακτικoύ υπ. αριθμ. 66/23-3-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία υπογραφής απόφασης 7/7/2017/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 10-7-2017)

..pdf..3-3-2017 Αποδοχή πρακτικoύ υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία υπογραφής απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3-3-2017)

..pdf..

14-11-2016 Αποδοχή πρακτικoύ υπ. αριθμ. 63/24-10-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία υπογραφής απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 14-11-2016)

..ιnfo.. 3/11/2016 Aπόφαση τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματoς ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/10/2016 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 3-11-2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/11/2016)

.. pdf..Απόφαση τροποποίησης Οδηγού ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες''  (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/10/2016 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 1-11-2016/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/11/2016) 

..pdf..ΦΕΚ τροποποίησης Οδηγού ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες''

 

..pdf..21-9-2016 Εκκαθάριση - Εντολή πληρωμής για την 18η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 1.210.597,32 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2010ΣΕ02780024 «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» της ΣΑΕ 027/8 (Hμερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 21/9/2016).

..pdf..

26-9-2016 Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 62/5-9-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία υπογραφής απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 26-9-2016)

..PDF..

16-9-2016 Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία υπογραφής απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 14-9-2016).

27-7-2016 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 17η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 1.167.478,21 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2010ΣΕ02780024 “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” της ΣΑΕ 027/8 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/7/2016).

...pdf... 28-7-2016 Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 60/8-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 27/7/2016).

7-7-2016 Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 59/27-05-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 7/7/2016).

..pdf..13-6-2016 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 16η χρηματοδότηση με τη διαδικασία της επιχορήγησης ποσού ευρώ (€) 585.688,24 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για το έργο 2010ΣΕ02780024 “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” της ΣΑΕ 027/8 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13/6/2016).

..pdf..1-4-2016 Aπόφαση αποδοχής των πρακτικών 57/25-2-2016 και 56/26-2-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 1/4/2016).

..word..

15-2-2016 Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων Δικαιούχων στα προγράμματα ευθύνης της ΓΓΒ και ΕΥΣΕΥΤ (Τουρισμός)

 

...pdf..30-12-2015 Eκκαθάριση - Εντολή Πληρωμής για καταβολή επιχορήγησης ποσού 2.444.446,35 € για το έργο ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (κωδικός 2010ΣΕ02780024) (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 30/12/2015)

..pdf..15-12-2015 Aπόφαση αποδοχής των πρακτικών 55/13-10-2015 και 56/14-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 15/12/2015).

...download..1-12-2015 Aποστολή ενημερωτικής επιστολής στους Δικαιούχους του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ολοκλήρωση του έργου τους έως και τις 31/12/2015

 

..info... 20-11-2015 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη της δημόσιας χρηματοδότησης(επιχορήγησης) στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

 

..information...3-11-2015 Νέα Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 29/10/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 3/11/2015/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 3/11/2015).

 

..download..

8-10-2015 Επικαροποίηση Προδιαγραφών Αναμνηστικής Πινακίδας (επικαιροποίηση προηγούμενου αρχείου στις 20-2-2015)

 

...download..21-9-2015 Eνημέρωση των Δικαιούχων των προγραμμάτων ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' και ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τους έως τις 30/10/2015.

 

..info...2-7-2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης 30/6/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 1/7/2015/Ημερομηνία  ανάρτησης στη Διαύγεια 2/7/2015). Η παράταση επικαιροποιήθηκε στις 3/11/2015.

 

27-5-2015 Eγχειρίδιο υποβολής αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων απο τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 25-5-2015 Επιστολή ενημέρωσης στους Δικαιούχους για την oλοκλήρωση του έργου τους και την υποβολή της αίτησης τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης έως και τις 30/6/2015

 

 25-2-2015 Επιστολή ενημέρωσης στους Δικαιούχους για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας

 

  20-2-2015 Επικαιροποίηση προδιαγραφών ανάρτησης αναμνηστικής Πινακίδας (επικαιροποίηση αρχείου στις 8-10-2015)

 

27-1-2015 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Ημερομηνία απόφασης 20/1/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-1-2015/Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015/ Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 27/1/2015).

23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικών 50/18-11-2014 & 51/19-11-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015).

23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 52/11-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015).

21-1-2015 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων πληρωμών και αποπληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 2.382.709,15 € (Ημερομηνία απόφασης 19-1-2015/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 21-1-2015)

1-12-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Ημερομηνία απόφασης 27/11/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 1/12/2014).

28-11-2014 Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'',''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' έως τις 30/1/2015

 

 22-10-2014 Απόφαση τροποποποίησης της απόφασης εκχώρησης των αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης 9-10-2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20-10-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22-10-2014).

Απόφαση

 

ΦΕΚ Τροποποίησης

 

1-10-2014 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 48/11-7-2014 & 49/14-7-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1/10/2014).

23-7-2014 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 46/14-4-2014, & 47/15-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 22/7/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 23/7/2014).

 15-7-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (15-7-2014) (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης και έκδοσης ΦΕΚ 14/7/2014/Ημερομηνία   ανάρτησης στη Διαύγεια 21/7/2014).

 

30-5-2014 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 43/28-3-2014, 44/1-4-2014, 45/2-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 30/5/2014).

14-4-2014 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 4.570.279,64 € (Ημερομηνία απόφασης 14-4-2014/ Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαύγεια 15/4/2014).

14-3-2014 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 40/18-12-2013, 41/19-12-2013 και 42/23-12-2013, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

20-12-2013 Εκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 38/17-10-2013 & 39/18-10-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 20-12-2013) 

13-12-2013 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 2.802.238,62€ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 13/12/2013)

15-10-2013 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 5.006.458,97 € απο 24-5-2013 έως 16-9-2013 (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 15/10/2013)

10-10-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 35/15-7-2013, 36/16-7-2013 & 37/17-7-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 10-10-2013) 

26-9-2013 Έγκριση τροποποιήσεων και παράτασης υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

9-9-2013 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την παράταση στα προγράμματα : α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (έληγε στις 13/7) και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (έληγε στις 6/9/2013) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

28-8-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 33/6-6-2013 & 34/7-6-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28-6-2013)

18-6-2013 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 5.104.643,12 ευρώ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 17/6/2013)

14-6-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικoύ 32/ 30-4-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/6/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 14-6-2013)

10-5-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 30/28-3-2013, 31/29-3-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 9/5/2013 - Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 10-5-2013)

5-4-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 25/12-2-2013, 26/19-2-2012, 27/21-2-2013, 28/22-2-2013, 29/25-2-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 5-4-2013)

3-4-2013 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 1.183.667,99 ευρώ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 2/4/2013)

 7-3-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 22/9-11-2012, 23/6-12-2012 & 24/7-12-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 7-3-2013)

5-3-2013 Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' (3η έκδοση)

 

26-2-2013 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 16/24-9-2012 και 17/25-9-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 26/2/2013)

17-1-2013 Έκδοση Απόφασης παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ήμερομηνία έκδοσης απόφασης 20/12/2012, Έκδοση ΦΕΚ 31/12/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια 17/1/2013)

                            

8-1-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 18/1-1-2012, 19/5-11-2012, 20/8-11-2012, 21/9-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 8-11-2013)

24-12-2012 Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων εξάμηνης παράτασης και τροποποιήσεων στους Οδηγούς των προγραμμάτων ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'', ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'', ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

27-11-2012  Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 15/13-9-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 26/11/2012, Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 27-11-2012)

 13-10-2012 Εισήγηση Αναπληρωτή Υπεύθυνου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιου Κακούδη στις εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την Τετάρτη 10/10/2012 και την Πέμπτη 11/10/2012 για τις επιχειρήσεις της Κεντρική Μακεδονίας που αφορά χρήσιμες οδηγίες για την υλοποίηση του έργου τους στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' (αρχείο ppt σε μορφή zip)

 9-10-2012 Eισήγηση Αναπληρωτή Υπεύθυνου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιου Κακούδη στην εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την Δευτέρα 8/10/2012 στα Κοίλα Κοζάνης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που αφορά χρήσιμες οδηγίες για την υλοποίηση του έργου τους στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' (αρχείο ppt σε μορφή zip) 

 4-10-2012 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'' (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 4/10/2012)

19-9-2012  Eπικαιροποιημένο υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα του ΕΠΑΝ ΙΙ που διαχείζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 14/23-7-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ''Mεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ανάρτηση στο Διαύγεια 29/8/2012)

22-8-2012 Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' του ΥΠΑΑΝ αποδοχής πρακτικών 8/14-6-2012, 9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-6-2012, 12/26-6-2012 και 13/2-7-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 20/8/2012)

28-7-2012 Διευκρινίσεις που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης Ενισχύσεων De-Minimis Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ακολουθούν τον Κανονισμό De-Minimis (Κανονισμός ΕΚ 1998/2006).

 19-6-2012 Εκδοση απόφασης επιχορήγησης (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 4.000.000,00 ευρώ (ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 14-6-2012 )

12-6-2012 Υποδείγματα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26.5.1992 ΚΒΣ) για τη λήψη ενίσχυσης (δημόσια χρηματοδότηση)

 

 Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη προκαταβολής

  Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη ενδιάμεσης δόσης

 Υπόδειγμα αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων για τη λήψη αποπληρωμής

 

28-5-2012 : Νέα επικαιροποιημένη (2η) έκδοση Πρακτικού Οδηγού Υλοποίησης Πράξεων απο τους Δικαιούχους  του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (αντικαταστάθηκε με νεώτερο οδηγό στις 5-3-2013)

22-5-2012 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Έκδοση απόφασης : 4/5/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια: 22/5/2012)

22-5-2012  Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Έκδοση απόφασης : 4/5/2012, Ανάρτηση στο Διαύγεια : 22/5/2012)

24-4-2012 Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' του ΥΠΑΑΝ του υπ.' αριθμ. 7 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος

 

22-3-2012 Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' του ΥΠΑΑΝ του υπ' αριθμ. 6 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος

 

 22-3-2012 Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' του ΥΠΑΑΝ των υπ'. αριθμ.1-5 Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος

 

19-3-2012 Ενημερωτικό σημείωμα για την πιστοποίηση των δαπανών παραγωγικού εξοπλισμού.

 

26-1-2012 Διαθεσιμότητα Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.(www.ependyseis.gr) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης των Δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης (έργο) τους στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

 Πρακτικός Οδηγός Υλοποίησης για Επενδυτές (έκδοση 28-12-2011) (Δεν ισχύει καθώς αντικαταστάθηκε με νεώτερη έκδοση στις 28-5-2012 η οποία έχει αναρτηθεί πιο πάνω)

 

  Φόρμες αιτημάτων τροποποίησης πράξης (έργου) και αιτημάτων επαλήθευσης(πιστοποίησης) φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης (έργου) των Δικαιούχων του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση 15-11-2011)

Εγχειρίδιο υλοποίησης πράξεων (έργων) από τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση 15-11-2011)

 

Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης αναμνηστικής πινακίδα; για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση 19-11-2011)

14-11-2011 Έκδοση Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 21-10-2011/Ανάρτηση στη Διαύγεια 14-11-2011)

Εναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προκαταβολής για το πρόγραμμα ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' (ολοκληρώθηκε στις 26/1/2012 καθώς ισχύει η υποχρεωτική υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.)

Eπιχορήγηση (προκαταβολή) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'' (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 7.000.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση (προκαταβολή) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 15.000.000,00 ευρώ

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 

 

Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής

 

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής 

 

ΥΔ. Αποδοχής Όρων Υπαγωγής

 

Yπεύθυνη Δήλωση Ν1599/86 για τα στοιχεία εταιρικού λογαριασμού των Δικαιούχων που επιθυμούν προκαταβολή

 

Eγγραφο της ΕΥΣ ΕΣΠΑ για την έκδοση και προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη λήψη της ενίσχυσης (Δημόσια Χρηματοδότηση)(Tροποποίθηκε στις 10/4/2012 με το νομοσχέδιο Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις)

επιστροφή