Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εναλλακτικός Τουρισμός-Πρόοδος Υλοποίησης

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν και έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες :

 • η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στις 15/2/2012 
 • η κατάθεση του φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 1/3/2012.
 • η διαδικασία προαξιολόγησης του προγράμματος (έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικων προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα) με την χρήση του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.
 • οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση τους από ειδικούς για το σκοπό αυτό αξιολογητές.
 • η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων από ειδικούς για το σκοπό αυτό αξιολογητές.
 • οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για την οριστικοποίηση της βαθμολογίας, του προϋπολογισμού και της δημόσιας χρηματοδότησης των προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα απορριφθούν.
 • εκδόθηκε η υπουργική απόφαση αποδοχής των πρακτικών αξιολόγησης για την έγκριση, χρηματοδότηση και απόρριψη των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση
 • εκδόθηκαν οι ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
 • εκδόθηκαν και απεστάλλησαν στους Δικαιούχους : α) τα έντυπα για την υποβολή τυχόν τροποποίησεων (από τις 31/7/2014 η διαδικασία υποβολής τους είναι αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ)  β) τα έντυπα για την υποβολή αιτημάτων επαλήθευσης γ) ο Οδηγός υλοποίησης πράξεων για τους Δικαιούχους του προγράμματος.  Η διαδικασία υποβολής των ατημάτων επαλήθευσης από τους Δικαιούχους καθώς και οι επιτόπιες επαληθεύσεις από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και οι εκταμιεύσεις της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) στους Δικαιούχους θα γίνονται με εξωσυστημική διαδικασία, μέχρι να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε εφαρμογή από τη ΜΟΔ Α.Ε. το σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τις εν λόγω ενέργειες.
 • εκδόθηκε η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης για τα αιτήματα τροποποίησης των Δικαιούχων του προγράμματος.
 • εκδόθηκε η απόφαση παράτασης και τροποποίησης του Οδηγού του προγράμματος.
 • δόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε. για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης.
 • εκδόθηκε απόφαση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων έως τις 30/6/2015.
 • στις 20-2-2015 επικαιροποιήθηκαν οι προδιαγραφές ανάρτησης της αναμνηστικής πινακίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

επιστροφή