Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πράσινος Τουρισμός-Υποβολή Προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ των φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή για τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις έως τις 31/3/2011(καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).  

Συνολικά κατατέθηκαν  61 φάκελοι υποψηφιότητας(επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας όσες και οι προτάσεις που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε € 7.112.781,62 και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη  σε € 2.845.112,65.

 Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού  €5.333.897,00 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €2.133.558,80, ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 9 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού €1.778.884,62 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €711.553,85. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υπερκαλύφθηκε η αιτούμενη δημόσια δαπάνη (υποβληθείσα δημόσια δαπάνη 2,2 εκ. ευρώ έναντι διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 1,6 εκ ευρώ).

Κατανομή ανά Νομό των προτάσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά για υλοποίηση στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός του ΕΠΑΝ ΙΙ

Kατανομή ανά νομό υποβληθεισών φακέλων υποψηφιότητας (επενδυτικά σχέδια) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ που θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

        ΚαKakkk

επιστροφή