Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προκήρυξη προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ

 

 22-4-2013 Έκδοση ΚΥΑ Τροποποίησης-Συμπλήρωσης Οδηγού προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Ημερομηνία απόφασης 8/4/2013, έκδοσης ΦΕΚ 15/4/2012, ανάρτησης στο Διαύγεια 22/4/2013)  

Έκδοση ΚΥΑ τροποποίησης-συμπλήρωσης Οδηγού προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''

 

Τροποποιημένος Οδηγός προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''

 

    Παραρτήματα τροποποιημένου Οδηγού προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''

 

Έκδοση ΦΕΚ ΚΥΑ τροποποιημένου Οδηγού προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''

 

Υπουργική Απόφαση παράτασης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα '' Πράσινος Τουρισμός'' (έκδοση ΚΥΑ 22-4-2013) 

 

 Έντυπα προκήρυξης προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός''

 

Οδηγός Πράξης και Έντυπο Υποβολής Πρότασης (ο οδηγός τροποποιήθηκε στις 22/4/2013)

 

  ΚΥΑ Προκήρυξης "Πράσινος Τουρισμός"

 

 Παραρτήματα Οδηγού Πράξης  "Πράσινος Τουρισμός" (zip file)(τροποποιηθήκαν στις 22/4/2013)

 

Επανέκδοση Ενημερωτικού Εντύπου της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για το πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" κατόπιν παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

 

Σύνοψη Βασικών σημείων Οδηγού Πράξης '' Πράσινος Τουρισμός'' (Έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις  επιχείρησεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 24-2-2011)

 

Σύνοψη Βασικών σημείων Οδηγού Πράξης "Πράσινος Τουρισμός" (Έκδοση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 22-12-10) 

  

Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις (έκδοση ΥΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣ-14-1-2011)

 

 

επιστροφή