Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ανάληψη παρακολούθησης έργων για λογαριασμό τρίτων

Αποκλειστική συνεργασία του ΚΕΠΑ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.για τη αξιολόγηση και παρακολούθηση σε πανελλήνια εμβέλεια, των προγραμμάτων ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν οι Τράπεζες ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΠΕΠ, Πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών) μέσω του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013.

επιστροφή