Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (RTP, IRIS)

  • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος RTP(Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα) της Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο πλαίσια του οποίου σχέδιο χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας για τεχνοδιάγνωση και εκσυγχρονισμό, καθώς και αντίστοιχο σχέδιο για χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για έρευνα και ανάθεση συμβολαίων για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.
  • Μέλος της ομάδας εκπόνησης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου δράσης αναφορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών τηλεματικής στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του διακρακτικού προγράμματος IRISINTIATIVE.
επιστροφή