Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα (Leonardo Da Vinchi, Phare)

Πρόγραμμα LEONARDODAVINCI
Τίτλος Προγράμματος EMPOWERMENT TECHNIQUES - The Case of Clothing Industry in Northern Greece.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕPA (Greece) Mc Ivor & Associates (Ireland), OCOS European Consultants (Ireland), Fieratex S.A., Vocational Training Center, Elvina France.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 209.537,78 ευρώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
ΤΙΤΛΟΣ Network of integrated supporting services to the SME’S in thew axis of Greece – Romania – Bulgaria
ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕPA (Greece) ,Gotze Delchev Chamber of Commerce, Arad Economic Development Agency
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 296.349,29 ευρώ
επιστροφή