Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Διοίκηση ΚΕΠΑ

Το ΚΕΠΑ διοικείται από εξαμελή Διοικητική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν 3 μέλη από κάθε εταίρο (ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ) και πλαισιώνεται από τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Της Διοικητικής Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος του ΚΕΠΑ ο οποίος εκλέγεται κάθε δύο χρόνια όπως και ο Αντιπρόεδρος σύμφωνα με το καταστατικό του Φορέα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ διορίζεται από την Διοικητική Επιτροπή και προϊσταται των Διοικητικών Υπηρεσιών και της διαχείρισης των Προγραμμάτων που αναλαμβάνει ο Φορέας.

Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΠΑ

  • κ. Nικόλαος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος επι τιμή ΣΒΒΕ, Πρόεδρος
  • κ. Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου, Επίτιμος πρόεδρος ΣΕΒΕ, Αντιπρόεδρος
  • κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ, Μέλος
  • κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Μέλος
  • κ. Βασίλειος Θωμαϊδης, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Μέλος
  • κ. Ιωάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, Μέλος
επιστροφή