Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Εναλλακτικός Τουρισμός- Προκήρυξη Προγράμματος

Προδημοσίευση Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜ
ΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 28-2-2014 Tροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.(Ημερομηνία απόφασης 24-2-2014/Έκδοση -Δημοσιοποίηση ΦΕΚ 24-2-2014 /Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28-2-2014).

 Απόφαση τροποποίησης-συμπλήρωσης Οδηγού 

 

ΦΕΚ Τροποποίησης

 

31-1-2012   Απόφαση νέας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ. Νέα ημερομηνία ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2012

 31-1-2012  Περίληψη απόφασης νέας παράτασης  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ. Νέα ημερομηνία ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2012

26-1-2012 Ορθή Επανάληψη έκδοσης Β' κύκλου απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (Faqs) στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Ορθή επανάληψη ως προς την αφαίρεση των ερωτήσεων 3,6,24,56,63 που είχαν δημοσιευτεί στην έκδοση στις 24-1-2012)

18-1-2012 Νέο επικαιροποιημένο video της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (μετά τη νέα παράταση έως τις 15/2/2012 αναμένεται η έκδοση νέου)

   Νέος Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος ''Εναλλακτικού Τουρισμού'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση 10-1-2012/Tροποποίηθηκε εκ νέου και έχει αναρτηθεί στο σχετικο πεδίο στις 28-2-2014)

 

Νέα ΚΥΑ πρόσκλησης εδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση 10-1-2011)

Νέα Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση 13-1-2011) 

Εκδοση ΦΕΚ  NEAΣ πρόσκλησης εδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση 13-1-2012)

Εκδοση ενημερωτικού εντύπου της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός του ΕΠΑΝ ΙΙ (έκδοση 23-11-2011- δεν βρίσκεται σε ισχύ από τις 23-12-2011 λόγω τροποποίησης του Οδηγού)

Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορά στην παράταση – τροποποίηση του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ (15-11-2011).

Δημοσίευση Ερωτήσεων-Απαντήσεων επί των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης του Προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έγγραφο ΕΥΠΟΤ/ΥΠΟΤ/14-10-2011)

Οδηγός του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (έχει τροποποιηθεί - ο τροποποιημένος οδηγός έχει αναρτηθεί στο παρόν πεδίο με ημερομηνία 10-1-2012)

 

  Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (πλέον δεν ισχύουν καθώς ο οδηγός έχει τροποποιηθεί- τα νέα παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στον παρόν πεδίο με ημερομηνία 10-1-2012)

ΚΥΑ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (δεν ισχύει καθώς έχει τροποποιηθεί με ημερομηνία 22-12-2011)

ΦΕΚ έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (δεν ισχύει καθώς έχει τροποποιηθεί με ημερομηνία 30-11-2011)

Σημείωση : Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο αρχικός Οδηγός της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2037/Β/13-9-2011

 

   

επιστροφή