Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Διεξαγωγή του 2ου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation'' 11/12/2017

Διεξαγωγή του 2ου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation''

Στις 28 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε το 2ο θεματικό εργαστήριο του έργου Design4Innovation, στις εγκαταστάσεις του Hellenic Design Centre, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο Design4Innovation, τους στόχους και τις δράσεις που υλοποιεί καθώς και για τον σκοπό των ασκήσεων που ακολούθησαν σε συνδυασμό με τη θεματική του εργαστηρίου «Διερεύνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ευκαιριών για το Design». Παρουσιάστηκε το Design ως Εργαλείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης και Επιχειρηματικής Πρακτικής και μέσα από παρουσιάσεις και μελέτες περιπτώσεων, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του για όλους όσους θέλουν να καινοτομήσουν, να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους, να αναπτύξουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες / προϊόντα τους και να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη/πελάτη.

Εν συνεχεία, μέσα από μια σειρά ασκήσεων, εξετάστηκε κατά πόσο η χρήση του design εντάσσεται στα προγράμματα και τι θα μπορούσε να αλλάξει για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η χαρτογράφηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αυτά εμφανίζουν.

Ολοκληρώνοντας με αυτή τη δράση, το σύνολο των υποχρεώσεων του για το παρών 6μηνο, το ΚΕΠΑ θα αξιοποιήσει το σύνολο των εισηγήσεων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων με τους εκπροσώπους του Stakeholder Group καθώς και του Εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Ακουλουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter.

Εγγραφείτε στην ομάδα στο LinkedIn.

επιστροφή